Tsieina dyddio yn y lle cyntaf ymroddedig i Tsieina yn dyddio

Fodd bynnag, maent yn bydd fod yn ddigon agos i gyfathrebu â’i gilydd

Menywod tsieineaidd yn tueddu i fod yn fach, felly yn osgoi gor-hyder fel y Tseiniaidd yn ystyried gwyleidd-dra i fod rhinwedd mewn dyn, yn dyddio yn fath o ymrwymiad ar gyfer y dyfodol, fod yn ddidwyll ac nid ydynt yn addo pethau chi fydd yn cynnig (priodas), y merched Tsieineaidd caru i gychwyn perthynas cam wrth gam, peidiwch â rhuthro yn rhy gyflym yn ystod y dating tro, bod yn gwrtais ac yn ysgafn ar y dyddiad cyntaf y gall ddangos y wahaniaeth o ddynion Tseiniaidd ferch wedi cwrdd o’r blaen, ac yn Aml yn dan bwysau i ddod o hyd i ddyn, mae llawer o ferched yn awyddus i gysgu gyda dyn ar yr ail ddyddiad, fel y maent yn credu bod rhyw yn y ffordd sicr i briodas. Yn yr achos hwn, Western dynion yn ei chael yn hawdd i gwrdd y math canlynol neu fenywod: bernir bod yn anneniadol gan ddynion Tseiniaidd safonau, y meini prawf goddrychol nad ydynt yn glir i estron

About