Tseiniaidd yn dyddio yn unig yn ddryslyd, ac yn wych, fel unrhyw fath arall o dyddio. Ar gyfer Orllewinwyr, parodrwydd i ddysgu am y diwylliant Tseiniaidd, yn gallu gwneud interracial neu ryngwladol perthynas yn gryfach. Ar gyfer y bobl Tseiniaidd sydd eisiau i gwrdd â phobl eraill o’r un cefndir ethnig, Rhyngrwyd yn dyddio safleoedd a all helpu. Fel gydag unrhyw ddiwylliant, nid yw pawb o Tsieina yn rhannu’r un credoau. Still, mae yna rai agweddau am dating bod yn gyffredin ymhlith y Tseineaidd.

Yn yr Unol Daleithiau, rydym yn arfer â’r syniad nad ydym yn gwneud ein dewisiadau eu hunain am bwy ydym dyddiad ac yr ydym yn priodi. Ond yn draddodiadol Tseiniaidd teuluoedd, y gall rhieni ddisgwyl i gael dweud eu dweud. Materion sy’n aml yn dod i’r amlwg yn cynnwys: Ydych chi’n sicr yn mynd i drafferth os ydych yn cymryd yn ganiataol bod ar gyfer yr holl Tseiniaidd, yn dyddio yn yr un fath. Byddwch yn cyfarfod pobl a gafodd eu geni yn yr Unol Daleithiau ac wedi byth yn byw yn Tsieina, ond sydd yn dal i ddilyn diwylliant traddodiadol Tseiniaidd. Byddwch hefyd yn dod o hyd i bobl sydd wedi symud yma fel oedolion, ond yn gwbl gyfforddus gyda Americanaidd-arddull yn dyddio.

Ac wrth gwrs, byddwch yn dod o hyd phopeth yn y canol yn ogystal

Beth mae hynny’n ei olygu yw bod yna ddim wir yn unrhyw beth fel ‘Tsieineaidd dyddio. ‘Fel gydag unrhyw dyddio sefyllfaoedd, mae’n ymwneud â dod i adnabod person unigryw, eu golwg ar fywyd, ac mae eu diddordebau personol, eu gobeithion a’u breuddwydion. Os ydych yn ddiddordeb mewn cyfarfod, pobl o gefndir Tsieineaidd, mae gennych lawer o opsiynau. Pobl sy’n byw yn ethnig amrywiol dinasoedd yn cael llawer o gyfleoedd i cwrdd a siarad â phobl sy’n cael eu Tsieineaidd neu Tsieineaidd-Americanaidd. Os ydych yn byw mewn cymuned lle nad oes llawer o Asiaidd trigolion, gall y Rhyngrwyd yn helpu. Yn gynyddol, yn dyddio safleoedd gwe yn cynnig cyfleoedd ar gyfer Tseiniaidd yn dyddio. Mae tri phrif fath o Tseiniaidd safleoedd sy’n dyddio: mae Llawer o dynion Americanaidd yn cael eu denu yn arbennig i fenywod Asiaidd. Ond mae llawer o Tseiniaidd-Americanaidd o fenywod yn rhannu’r un o gwynion am y dynion sydd â diddordeb yn eu dyddio. Maent yn blino yn cael eu trin fel ‘Tsieina doliau,’ neu y stereoteip eu bod yn ‘egsotig,’ ac o’r ffaith bod rhai dynion yn ymddangos yn fwy o ddiddordeb yn eu edrych nag yn eu meddyliau. Mae hefyd yn gyffredin syniad bod menywod Tsieineaidd yn ufudd neu israddol. Mae llawer o Tseiniaidd-Americanaidd o fenywod yn cael eu tramgwyddo gan y syniad hwn. Nid yw hynny i ddweud bod dyn yn chwilio am egsotig, ond yn ufudd helpmate yn gallu dod o hyd i cariad â merch Tseiniaidd, yn unig y mae’n hawdd i droseddu os ydych yn gadael stereoteipiau arwain eich dyddio ymdrechion

About