Yn Edrych ar Ddiwylliant Tseiniaidd ac yn Dyddio Lovelorn

Tseiniaidd yn dyddio yn unig yn ddryslyd, ac yn wych, fel unrhyw fath arall o dyddioAr gyfer Orllewinwyr, parodrwydd i ddysgu am y diwylliant Tseiniaidd, yn gallu gwneud interracial neu ryngwladol perthynas yn gryfach. Ar gyfer y bobl Tseiniaidd sydd eisiau i gwrdd â phobl eraill o'r un cefndir ethnig, Rhyngrwyd yn dyddio safleoedd a all helpu.

Fel gydag unrhyw ddiwylliant, nid yw pawb o Tsieina yn rhannu'r un credoau.

Still, mae yna rai agweddau am dating bod yn gyffredin ymhlith y Tseineaidd. Yn yr Unol Daleithiau, rydym yn arfer â'r syniad nad ydym yn gwneud ein dewisiadau eu hunain am bwy ydym dyddiad ac yr ydym yn priodi. Ond yn draddodiadol Tseiniaidd teuluoedd, y gall rhieni ddisgwyl i gael dweud eu dweud. Materion sy'n aml yn dod i'r amlwg yn cynnwys: Ydych chi'n sicr yn mynd i drafferth os ydych yn cymryd yn ganiataol bod ar gyfer yr holl Tseiniaidd, yn dyddio yn yr un fath.

Byddwch yn cyfarfod pobl a gafodd eu geni yn yr Unol Daleithiau ac wedi byth yn byw yn Tsieina, ond sydd yn dal i ddilyn diwylliant traddodiadol Tseiniaidd.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i bobl sydd wedi symud yma fel oedolion, ond yn gwbl gyfforddus gyda Americanaidd-arddull yn dyddio. Ac wrth gwrs, byddwch yn dod o hyd phopeth yn y canol yn ogystal Beth mae hynny'n ei olygu yw bod yna ddim wir yn unrhyw beth fel 'Tsieineaidd dyddio. 'Fel gydag unrhyw dyddio sefyllfaoedd, mae'n ymwneud â dod i adnabod person unigryw, eu golwg ar fywyd, ac mae eu diddordebau personol, eu gobeithion a'u breuddwydion. Os ydych yn ddiddordeb mewn cyfarfod, pobl o gefndir Tsieineaidd, mae gennych lawer o opsiynau.

Pobl sy'n byw yn ethnig amrywiol dinasoedd yn cael llawer o gyfleoedd i cwrdd a siarad â phobl sy'n cael eu Tsieineaidd neu Tsieineaidd-Americanaidd.

Os ydych yn byw mewn cymuned lle nad oes llawer o Asiaidd trigolion, gall y Rhyngrwyd yn helpu. Yn gynyddol, yn dyddio safleoedd gwe yn cynnig cyfleoedd ar gyfer Tseiniaidd yn dyddio. Mae tri phrif fath o Tseiniaidd safleoedd sy'n dyddio: mae Llawer o dynion Americanaidd yn cael eu denu yn arbennig i fenywod Asiaidd. Ond mae llawer o Tseiniaidd-Americanaidd o fenywod yn rhannu'r un o gwynion am y dynion sydd â diddordeb yn eu dyddio. Maent yn blino yn cael eu trin fel 'Tsieina doliau,' neu y stereoteip eu bod yn 'egsotig,' ac o'r ffaith bod rhai dynion yn ymddangos yn fwy o ddiddordeb yn eu edrych nag yn eu meddyliau. Mae hefyd yn gyffredin syniad bod menywod Tsieineaidd yn ufudd neu israddol. Mae llawer o Tseiniaidd-Americanaidd o fenywod yn cael eu tramgwyddo gan y syniad hwn. Nid yw hynny i ddweud bod dyn yn chwilio am egsotig, ond yn ufudd helpmate yn gallu dod o hyd i cariad â merch Tseiniaidd, yn unig y mae'n hawdd i droseddu os ydych yn gadael stereoteipiau arwain eich dyddio ymdrechion.
safleoedd sy'n Dyddio i oedolion Chatroulette cyfathrebu fideo Dyddio rhad ac am ddim fideo sgwrsio heb gofrestru ac yn rhad ac am ddim llun yn Dyddio fideo sgwrsio merched roulette fideo sgwrsio heb gofrestru ac yn rhad ac am ddim merched gallwch gwrdd sgwrs roulette yn ogystal â merched fideo sgwrsio gyda chofrestru