Yn y ferch gyda dim hunaniaeth: yn Cael ei ail blentyn yn Tsieina — CNN

Ni wnaeth hi yn cael mynediad at cymhorthdal gofal iechyd bod y rhan fwyaf o drigolion y ddinas yn ei fwynhau. Mae hi’n defnyddio ei mam a chwaer cardiau adnabod i brynu meddygaeth pan syrthiodd yn sâl. ‘Mae hi’n cadw yn gofyn i mi pam na all hi fynd i’r ysgol, pam na all hi tra bod yr holl bobl eraill yn ei wneud, a doedd gen i ddim syniad sut i ymateb iddi ac eithrio ailadrodd ei bod hi’n ail blentyn, ei mam Bai Exiling, cyn-ffatri gweithiwr, dweud CNN gan ei diymhongar moel-brics cartref. Er gwaethaf y risgiau, aeth…