Beth i’w Ddisgwyl Pan fyddwch yn Dyddio a Guy Tseiniaidd

Ddegawd yn ôl, fy cynlluniau ar gyfer dod i Tsieina yn cynnwys addysgu am flwyddyn, dwy. Efallai hyd yn oed dri, cyn dychwelyd i’r unol daleithiau i ddechrau fy ngyrfa addysgu. Dyddio oedd yn rhan o fy nghynllun, felly pan mae’n digwydd, yr oeddwn yn hollol barod ar ei gyfer. Wrth edrych yn ôl, byddwn i wedi hoffi gwybod yr hyn yr wyf yn cael fy hun i mewn i, neu o leiaf rhywfaint o gyngor ar llywio Tseiniaidd yn dyddio diwylliant. Gan fod fy mhrofiad yn gyfyngedig i ddim ond fy ngŵr, yr wyf yn cael rhywfaint o ychwanegol…