Pethau i'w Gwneud Pan yn Dyddio Merch Tseiniaidd, Byddwch yn Cwrdd ar-Lein

Mae'n debyg mai hwn yw'r hawsaf tip yn yr erthygl hon

Yn dyddio merch Tseiniaidd byddai yn hollol gyferbyn yr holl dating ydych chi wedi ei wneud yn y gorffennolO'r cychwyn cyntaf eu bod yn eithaf difrifol ynghylch pwy maent yn dyddio ers iddynt hwy, y byddai yn y pen draw yn arwain at briodas. Ond heblaw am hynny, rydych yn n bert lwcus os ydych yn dod i ben i fyny yn priodi da a hardd wraig Tseiniaidd. Ond os ydych yn chwilio am fenywod ar Tseiniaidd safle yn dyddio yn hoffi Wirioneddol Tseiniaidd, byddech ei angen yr awgrymiadau hyn i helpu chi gyda dal y wraig Tseiniaidd galon: menywod Tsieineaidd yn cael eu bob amser yn ddifrifol pan ddaw i yn dyddio. Os ydych yn chwilio am berthynas difrifol, yna maent yn y partneriaid perffaith. Fod yn ffyddlon a chariadus tuag at eu partneriaid a ddysgir iddynt yn yr oedran cynnar gan eu mamau. Ond os ydych yn chwilio yn unig ar gyfer Tseiniaidd ffrind, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth iddi cyn ei bod yn meddwl fel arall.

Byddent hyd yn oed yn diolch i chi am eich onest

Peidiwch â risg yn torri merch ar y galon dim ond oherwydd na wnaethoch chi ddweud wrthi bod chi yn unig sydd â diddordeb mewn gwneud ffrindiau. P'un a ydych yn y ddau gyfarfod ar-lein neu beidio, os ydych yn dyddio merch Tseiniaidd ar gyfer y tro cyntaf, yna mae'n well i ddysgu sut dyddio yn cael ei wneud yn Tsieina yn gyntaf.

Mae bob amser yn well i ddeall y bobl Tseiniaidd diwylliant, yn enwedig i ddyddio a pherthnasoedd ar gyfer maent yn tueddu i fod yn geidwadol pan ddaw y pwnc hwnnw.

O estron safbwynt, beth y gellid ei ystyried yn fel arfer yn eich gwlad, yna yn Tsieina nid yw'n. Gallai fod yn arferol ar gyfer gwledydd eraill, ond ar gyfer merch Tseiniaidd safbwynt, mae'n golygu bod eich perthynas yn cael ei eisoes yn arwain tuag at briodas. Er nad yw pob, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn Un peth i atgyweiria bod yn cael i redeg rhywfaint o ymchwil ar Tseiniaidd awgrymiadau dating. Byddwch yn dysgu llawer drwy redeg yn gyflym ymchwil ar y rhyngrwyd.

Bod yn gŵr bonheddig, nid ydynt yn wir yn cymryd gormod o ymdrech ar eich rhan.

Ar y Tseiniaidd yn dyddio diwylliant, mae'n bwysig i chi fod ar eich gorau hunan. P'un a ydych yn cwrdd ar Tseiniaidd yn dyddio safle neu yn rhywle arall, yn trin menywod gyda pharch a byddwch yn gwrtais, nid yn unig iddynt, ond tuag at eu teulu a'u ffrindiau hefyd. Swyn ei, ddangos ei bod yn gwerthfawrogi ei gymryd yr amser i ddod i adnabod ei gilydd yn fwy ac yn yn dangos yr ymdrech yn gwneud y berthynas waith. Gonestrwydd yn rhan hanfodol o bob perthynas Bod yn onest gyda phob eraill bydd yn helpu'r ddau ohonoch yn tyfu ac yn dod yn berson gwell ar gyfer un arall. Ni waeth pa mor fawr neu fach ydyw, mae bob amser yn well i fod yn agored am eich teimladau tuag atynt. Ar gyfer merch Tseiniaidd eich bod yn dyddio, mae'n bwysig ei bod yn dysgu mae rhai Tsieineaidd. Efallai nad yw popeth ar y Chinese geiriadur, ond o leiaf mae rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol o'r neilltu o"halo". Mae'n yn dangos ei nad ydych yn gwneud yr ymdrech i ddysgu diwylliant y mae hi tyfodd i fyny mewn. Gallai hefyd fod yn argraff gyntaf dda pan mae hi'n yn eich cyflwyno i ei ffrindiau a theulu. Yn dyddio yn Tsieina yn ffordd wahanol o wledydd eraill. Ond mae un peth yn sicr, eu bod yn cymryd berthynas, yn enwedig y briodas yn ddifrifol iawn. Os ydych yn dyddio merch Tseiniaidd nad ydych yn cwrdd ar-lein, ac nad oes gennych syniad sut i un dyddiad, yna ychydig o ymchwil y byddai ei wneud i chi rai da. Cofiwch fod yn gŵr bonheddig, nid yn unig ei, ond mae pawb yn bwysig iddi. Mae hefyd yn bwysig bod y ddau ohonoch yn onest â'i gilydd. Yn olaf, yn dangos ei nad ydych chi wedi gwneud rhywfaint o ymdrech wrth ddysgu Tseiniaidd dafodiaith. Pob lwc.
cwpl fideo Dyddio fideo dyddio fideo Dyddio proffiliau fideo hwyl i blant Dyddio ar-lein bod yn gyfarwydd â'r lluniau a fideo fideo sgwrs Sgwrsio dating merched ads Dyddio fideo Dating merched