Ffyrdd i Gael Guy i Hysbysiad mewn Clwb - Tsieina Dyddio Sgwrsio Fideo

Rhywbeth sydd yn wirioneddol yn cyd-fynd yn allweddol

Cael dyn i hysbysiad i chi yn y clwb yn gallu fod yn hawdd os ydych yn gweithio ar paratoi yn gyntafPenderfynu ar eich dillad, gwallt a cholur, os ydych yn gwisgo ei, mewn digon o amser i wneud yn siŵr eich bod yn edrych ar eich gorau. Yn y clwb, dawns a flirt hyd nes y bydd yn sylwi chi. Mae'r erthygl hon yn ei chyd-ysgrifennu gan ein hyfforddi tîm o olygyddion ac ymchwilwyr sydd wedi'u dilysu ar gyfer cywirdeb a chyflawnrwydd. Gyda'i gilydd, maent yn dyfynnu gwybodaeth rhag Cael dyn i hysbysiad i chi yn y clwb yn gallu fod yn hawdd os ydych yn gweithio ar paratoi yn gyntaf.

Penderfynu ar eich dillad, gwallt a cholur, os ydych yn gwisgo ei, mewn digon o amser i wneud yn siŵr eich bod yn edrych ar eich gorau.

Yn y clwb, dawns a flirt hyd nes y bydd yn sylwi chi. Yna, mae i fyny i chi Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis gwisg dyna prydferth ar eich math o gorff.

Fodd bynnag, os ydych am gael sylwi, ei fod yn iawn i wisgo dillad sy'n ychydig yn fwy rhywiol neu ddatgelu. Efallai y byddwch am i wisgo dillad fod ychydig yn llymach nag y mae eich dull arferol, os ydych yn teimlo'n gyfforddus yn gwneud hynny. Peidiwch â dewis rhywbeth sy'n dangos popeth i ffwrdd, ond yn gwneud dewis rhywbeth sy'n ategu'r eich nodweddion gorau. Os yw'n well gennych isel-torri blaen, er enghraifft, nid ydynt yn hefyd yn mynd ar gyfer is torri yn ôl.

Os ydych chi'n falch o'ch cyhyrau yn ôl, mynd am rhywbeth isel-dorri yn y cefn ond yn uwch yn y blaen.

Siwt gall fod yn wych clwb yn eu gwisgo, os ydych yn dewis un sydd heb fod yn rhy dressy. Mae glas yn addas ar gyfer siaced, er enghraifft, gwisgo heb tei gall fod yn n glws clwb wisg.

Gallwch hefyd fynd yn achlysurol, ond gwnewch yn siwr i ddewis rhywbeth prydferth.

Gosod jîns gall eich helpu i ddangos oddi ar eich coesau neu, os ydych yn curvier, eich cromliniau. Os ydych am i ychwanegu sblash o ffurfioldeb, gwisgo n glws siaced dros gosod t-crys. Gwisgo esgidiau yr ydych yn caru. Esgidiau anghyfforddus bod yn anodd i ddawnsio yn cael eu, nid yr esgidiau ydych ei eisiau i wisgo yn y clwb. Dewiswch rhywbeth sy'n mynd yn dda gyda eich dillad ac yn stylish. Mae'r rhan fwyaf o glybiau yn dywyll. Nid yw pobl fel arfer yn mynd i fod yn edrych ar eich traed. Dewiswch esgidiau cyfforddus fel fflatiau neu sneakers. Bydd hyn yn caniatáu i chi i ddawnsio flirtatiously, yn cael guy sylw. Cadwch mewn cof bod os rydych chi'n dawnsio, chwysu yn debygol. Gwisgo colur a steil gwallt ei bod yn mynd i aros yn ei le drwy'r nos. Ar gyfer colur, efallai y byddwch chi am newid eich arferol yn ystod y dydd arddull i rywbeth mwy dramatig yn gryfach lliwiau, smokier, mwy o ddisgleirio, ac yn y blaen. Oni bai eich bod yn wirioneddol profiadol a medrus dawnsiwr, ymarfer rhai o ganeuon eich hoff.

Tynnach t-crys gall gwaith gwych

Rhaid ffrind gwylio ac yn eich helpu. Efallai y byddwch yn meddwl eich bod yn dawnsio sexily, ond efallai dim ond yn edrych yn anghyfforddus rydym i gyd angen ychydig o help weithiau. Mae llawer o fideos ar-lein a all eich helpu i chyfrif i maes y symudiadau gorau i chi.

Ceisiwch gadw eich corff rhydd tra byddwch yn dawnsio.

Os byddwch yn gwneud ymdrech ymwybodol i ryddhau tensiwn, eich dawnsio fydd yn edrych yn naturiol. Gall hyn wneud i chi edrych yn fwy poblogaidd, gan gynyddu potensial gwryw o sylw. Pan rydych yn yn y clwb, ceisiwch beidio i fod yn nerfus (hyd yn oed er eich bod yn ôl pob tebyg yn). Dawnsio o flaen pobl y gall fod yn nerf-chynhyrfus.

Arhoswch ychydig o ganeuon cyn i chi ddechrau ac yn gwylio beth mae pobl eraill yn ei wneud.

Nad ydych am i sefyll allan yn gymaint bod pobl yn rhoi'r gorau i ac yn pwyntio.

Chyfrif i maes sut yr ydych yn mynd i ffitio i mewn y llawr dawns. Efallai y byddwch hyd yn oed am i aros am gân y byddwch yn gwybod cyn i chi ddechrau dawnsio. Os ydych chi'n nerfus, yn dawnsio gyda eich ffrindiau. Gwaith ar gael yn fwy hyderus ac yn fwy hawdd sylwi. Os ydych chi'n teimlo'n gryf, dawns gan eich hun.

Mae hyn yn aml yn cael gwahoddiad i guy i ddod i fyny ac yn dechrau dawnsio gyda chi.

Hyd yn oed os nad yw dyn yn, gallwch fod yn sicr y mae llawer o guys yn sylwi chi yn dawnsio ar eich pen eich hun. Sylwi ar yr hyn y mae'n ei wisgo, sut mae'n ymddwyn, yr hyn y mae'n diodydd, a beth mae'n ei wneud yn y clwb. Er enghraifft, yn mae'n yno i gael hwyl gyda'i ffrindiau, neu a yw'n dim ond eisiau i godi potensial partneriaid rhamantus? Mae hyn yn gallu dweud llawer i chi ac yn eich helpu os byddwch yn cysylltu ag ef. Efallai y byddwch yn astudio ef, ac yn sylweddoli ei fod yno gyda arwyddocaol eraill, felly bydd angen i chi symud ymlaen i rywun arall. Os ydych yn gweld y dyn yn y bar, yn mynd i'r bar i brynu rhywbeth i'w yfed. Os bydd yn ymddangos, yn gwneud cyswllt llygad cyn edrych i ffwrdd. Gallwch hyd yn oed edrych ef i fyny ac i lawr er ei fod yn gwylio ac wedyn yn gwneud cyswllt llygaid a gwên, os ydych chi'n teimlo'n anturus. Gallwch hefyd: Fod yn gyfeillgar. Os ydych chi'n bod yn agored gyfeillgar gyda rhyfedd guy, gall ef yn dda iawn yn cymryd hyn fel flirtation. Gwenu arno a hyd yn oed yn cynnig canmoliaeth. Gallwch ddweud rhywbeth fel, 'Hey, i love eich crys. 'Mynd ag ef i siarad am ei hun, yn ei barn, a diddordebau. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn hoffi i siarad am ein hunain. Os ydych yn wir yn ar golled, yn gofyn am ei tat (os oes ganddo unrhyw ddangos) neu os oes ganddo unrhyw nad ydynt. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cwestiynau canlynol: rhowch gynnig ar canmoliaeth.

Fe allech chi ddweud rhywbeth fel, 'Ydych yn edrych yn athletaidd. Ydych chi'n chwarae chwaraeon 'Gallech hefyd roi cynnig ar rywbeth yn debyg, 'mae Hynny'n wych crys. Ble wnaethoch chi ei gael '? Os ydych yn y ddau yn aros yn y bar, rhoi sylwadau ar hyn i daro i fyny sgwrs.

Er enghraifft, yn dweud rhywbeth fel, 'Allwch chi yn credu pa mor orlawn y mae. 'Ar ôl iddo ymateb, cyflwyno eich hun. Gofyn am iddo pan fydd yn dechrau sgwrs. Dod o hyd rhywbeth y gallwch ei arsylwi am iddo ac yn gofyn am y peth fel ffordd o siarad. Er enghraifft, 'Esgusodwch fi, ond pa fath o gwrw a ydych yn yfed. 'Ar ôl i chi gael dyn yn gaeth mewn sgwrs, gwneud yn siwr i anfon signalau sydd o ddiddordeb i chi. Nodio a gwenu i ddangos eich bod yn gwrando. Cynnal cyswllt llygad wrth iddo siarad.

Talu cymaint o sylw i wrando wrth i chi ei wneud i siarad.

Os byddwch yn ymddangos yn diddordeb mewn rhywun a beth maent yn dweud, gall hyn ymddangos yn flirtatious. Os byddwch yn sylwi ar y dyn cellwair caru ôl ychydig, rydych wedi llwyddo gotten ei sylw. Os bydd yn ymateb i'r cyswllt llygad ac yn cellwair caru, rhaid gotten iddo sylwi chi. Efallai y byddwch yn awyddus i barhau i cellwair caru ac yn siarad neu fynd ag ef at y llawr dawns. Nawr ei fod yn sylwi ar chi, mae i fyny i chi lle rydych am fynd yn y nos oddi yma.
gadewch i ni gael gyfarwydd mae merched priod yn awyddus i gwrdd â chi sgwrs roulette yn ogystal â merched sgwrsio fideo gyda merched rhad ac am ddim heb gyfyngiadau sgwrsio ar-lein roulette heb gofrestru sgwrs roulette gyda merched gofrestru gallwch gwrdd merched ar-lein i gwrdd â chi fideo live chat Dating rhyw gwyliwch fideo