Awgrymiadau ar gyfer Dating Merched Tsieineaidd Awgrymiadau Dating

Gwnewch yn siŵr nad ydych yn siarad gormod ar y dyddiad

Yn dyddio merch Tseiniaidd angen ei drin yn wahanol nag yn dyddio ferch o'r Gorllewin diwylliantDisgwyliadau mewn perthynas yn llawer uwch mewn diwylliant Tseiniaidd, ac maent yn cael eu cymryd yn fwy o ddifrif o'r cychwyn cyntaf. Gwneud yr argraff gyntaf cywir yn hynod bwysig os ydych chi eisiau mynd allan ar ddyddiad gyda merch Tseiniaidd. Mewn diwylliant Tseiniaidd, disgwylir y bydd dyn yn cymryd y fenter ac yn gofyn merch ar ddyddiad. Os ydych yn gofyn am ddyddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrtais ac yn dangos ei pharch. Unwaith y bydd ar y dyddiad y mae'n disgwyl y bydd y dyn yn talu ar gyfer beth bynnag y gweithgaredd yn cael ei ddewis. Gofyn cwestiynau iddi am ei hun ac yn wir yn gwrando ar ei hatebion. Menywod tsieineaidd yn disgwyl i chi barchu eu meddyliau a theimladau ac nid ydynt yn hoffi mewn dyn a oedd yn siarad gormod neu yn cael boastful. Gall merch Tseiniaidd yn chwilio am bartner mewn priodas, a gall gymryd yn dyddio yn eithaf difrifol, ond gall hi hefyd fod yn edrych am rhywun i dreulio amser gyda. Trafod yn gynnar iawn beth ydych ei eisiau ac yn eich gobeithion ar gyfer y yn y dyfodol.

Os ydych yn chwilio am stondin un-nos neu fling cyflym, rydych yn ôl pob tebyg yn dyddio y person anghywir.

Os oes gennych ddiddordeb o ddifrif yn ei ac yn awyddus i ddod i adnabod ei well, yn dweud ei fod. Mae'n debygol y bydd yn awyddus i wneud yr un peth Merched tsieineaidd ni fydd o reidrwydd yn dweud beth maen nhw'n teimlo. Maent yn fwy tebygol o ddangos i chi sut maent yn teimlo am i chi drwy eu gweithredoedd.

Merched tsieineaidd efallai yn edrych ar ôl i chi drwy brynu pethau neu wneud eich bwyd da.

Efallai y byddant yn eich helpu i ddewis gwisg ac yn eich helpu i edrych yn dda, neu y byddant yn edrych ar ôl i chi os ydych yn sâl. Mae hyn yn sut y maent yn mynegi eu hoffter, fel eu bod yn gall fod yn rhy swil i fynegi eu teimladau dyfnach. Pan mae hi'n ymddiriedolaethau i chi yn gyfan gwbl, bydd yn dweud wrthych sut mae hi'n teimlo. Os ydych chi wedi llwyddo i gael llawer yn ddigon ar gyfer y ferch i yn meddwl eich bod yn ddifrifol, bydd angen i fodloni ei theulu. Cymeradwyaeth ei theulu yn bwysig iawn, a dylech geisio i wneud yr argraff orau y gallwch. Dewch â rhodd ond byddwch yn ofalus fel anrhegion wedi iawn ystyron symbolaidd yn Tsieina ac y rhodd anghywir, gallai eich rhoi chi mewn golau gwael iawn. Y rhodd gorau yn byddai fod yn rhywbeth unigryw a chreadigol y byddai ganddynt ddiddordeb mewn. Os ydynt yn hoffi chwaraeon ac iechyd, prynu bwyd iechyd arbennig. Y peth gorau i'w wneud yw gofyn i'ch cariad yr hyn y byddent yn ei hoffi. Pan fydd yn cyfarfod y rhieni fod yn chi eich hun, fod yn onest ac yn barchus. Cofiwch y rhieni ond am gael y gorau ar gyfer eu plentyn Zoe Van de Velde dechreuodd ysgrifennu i mewn ac yn cyfrannu at EHow a Ateb bag. Van de Velde wedi Baglor yn y Celfyddydau, y Dyniaethau yn y cyfryngau a saesneg oddi wrth Prifysgol DE Montfort. Ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn cyfryngau creadigol sy'n arbenigo mewn celfyddydau digidol ffotograffiaeth ym Mhrifysgol South Bank Llundain.
fideo Dyddio fideo Dyddio ar-lein edrych ar fy dudalen fideo Dating merched oedolion Dating fideo am ddim gofrestru am ddim sgwrsio fideo ystafelloedd sgwrsio fideo gyda merched am ddim Dyddio ar-lein sgwrs roulette gyda merched gofrestru fideo sgwrs roulette rhad ac am ddim